Skip to content

Brandveiligheid van een Bed and Breakfast

Heeft u een Bed and Breakfast (B&B) of wilt u er eentje beginnen? Voor een B&B gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites waarop meer informatie staat.

Let op: voor een kleine B&B gelden andere regels dan voor een grote B&B. In het Bouwbesluit staat dat een B&B met twee kamers als een kleine B&B wordt gezien. Helaas is het niet duidelijk of een B&B met méér dan twee kamers dan als een grote B&B wordt gezien. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met uw gemeente of met Veiligheidsregio Groningen.

Kleine B&B

Het Bouwbesluit beschouwt een kleine B&B als een ‘woonfunctie’. Dat betekent dat de B&B wordt gezien als onderdeel van de rest van uw woning. De brandveiligheidsvoorschriften voor een kleine B&B zijn dan ook gelijk aan de voorschriften die gelden voor een woning. Het ophangen van (gekoppelde) rookmelders is hierbij het belangrijkste. Plaats deze in de gastenkamers en in de vluchtroutes van deze kamers. Zorg ook voor voldoende (schuim)blusmiddelen, die voor gasten bereikbaar zijn. Laat daarnaast de gasten weten wat de veiligheidsvoorschriften en vluchtroutes zijn.

Grotere B&B

Een grotere B&B wordt gezien als ‘logiesfunctie’. Dat betekent dat er extra brandveiligheidsvoorzieningen moeten komen. Zo is onderlinge brandwerendheid tussen de gastenkamers belangrijk, zodat brand niet gemakkelijk overslaat. Het gaat dan om brandwerende muren en zelfsluitende deuren. Zijn de gastenkamers gezamenlijk groter dan 250 m2 en bevinden ze zich in één gebouw? Dan is een brandmeldinstallatie nodig. Zorg ook voor voldoende (schuim)blusmiddelen, die voor de gasten bereikbaar zijn. Laat daarnaast de gasten weten wat de veiligheidsvoorschriften en vluchtroutes zijn.

Vergunningplicht

Kunnen in uw B&B meer dan 10 personen verblijven? Dan moet u verplicht een vergunning aanvragen. Dat kan via www.omgevingsloket.nl.

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van de vergunning periodiek bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vragen?

Heeft u vragen over de brandveiligheid van uw B&B? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie