Skip to content

Brandveiligheid van een bedrijfsgebouw 

Bent u eigenaar van een bedrijfsgebouw? Of huurt u een ruimte in een bedrijfsgebouw? Voor een bedrijfsgebouw gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met webpagina’s waarop meer informatie staat.

Heeft u een gebouw voor agrarisch gebruik, bijeenkomsten, gezondheidszorg, industrie, kinderopvang, logies of een winkel? Dan gelden extra brandveiligheidsvoorschriften, naast de voorschriften die gelden voor een bedrijfsgebouw.

Belangrijk om te weten: alle brandveiligheidsvoorzieningen moeten periodiek (meestal jaarlijks) worden onderhouden. Is er iets kapot? Dan moet dat zo snel mogelijk worden gerepareerd.

Brandcompartimentering

Een bedrijfspand moet brandwerend zijn afgescheiden van gebouwen naast of boven het bedrijfspand. Denk bijvoorbeeld aan een aangrenzend bedrijf of een woning boven een winkel. Die afscheiding heet brandcompartimentering. Dat kunt u bereiken door te zorgen voor afstand tussen beide gebouwen of door een brandwerende gevel aan te brengen. Houd daarbij ook rekening met de perceelgrens.

Vluchtroutes

Maak duidelijk waar de vluchtroutes zijn. Plaats bijvoorbeeld nooduitgangbordjes in de gangen. Zijn er in het gebouw ruimten waar meer dan 75 personen in kunnen? Dan moet er in deze ruimten en in de vluchtwegen ook noodverlichting zijn. Verder is het belangrijk dat er geen spullen in de vluchtwegen staan, zodat iedereen er makkelijk doorheen kan lopen.

Vluchtdeuren

Zorg voor voldoende vluchtdeuren, zodat iedereen zichzelf op tijd in veiligheid kan brengen bij brand. Hoeveel deuren er nodig zijn is afhankelijk van de loopafstand, het aantal personen in het gebouw, de draairichting en de breedte van een deur, en of er panieksluiting op de deuren aanwezig is. De regel is vaak dat er 90 mensen moeten kunnen vluchten door een deur met een opening van 1 meter. Maar afhankelijk van de situatie kunnen ook meer of minder deuren zijn toegestaan.

Deuren mogen niet zijn afgesloten. Als dat wel zo is, moet er een knopcilinder op zitten. Dat is een slot met een draaiknop aan de binnenzijde. Als een deur niet op slot zit, is een knopcilinder geen verplichting.

Brandmeldinstallatie

Is uw bedrijfsgebouw 500 m2 of groter? Of heeft het gebouw meerdere verdiepingen? Dan kan een brandmeldinstallatie verplicht zijn. Welke eisen precies gelden, is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het bedrijfsgebouw: wordt het gebruikt als kantoor, voor onderwijs, voor bijeenkomsten of bijvoorbeeld voor industrie?

Blusmiddelen

Zorg voor voldoende blusmiddelen. Is uw bedrijfsgebouw kleiner dan 500 m2? Dan zijn draagbare blussers genoeg. Voor nieuwe gebouwen die groter zijn dan 500 m2 zijn brandslanghaspels verplicht. Kijk niet alleen naar het aantal blussers, maar vooral naar de aanwezige risico’s en risicobronnen, zoals een kooktoestel: waar kan een blusmiddel belangrijk zijn?

Aankleding en versiering

Aankleding en versiering mogen geen brandgevaar opleveren. Zorg ervoor dat het materiaal van de aankleding of versiering moeilijk brandbaar is, dat het goed is bevestigd en dat er geen aansteker in de buurt kan komen. Rol kabelhaspels altijd volledig af. Is er een ruimte waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn? Dan moeten de gordijnen van een moeilijk brandbaar materiaal (eventueel geïmpregneerd) gemaakt zijn.

Ontruimingsplan

Zorg voor een ontruimingsplan. Beschrijf hierin hoe de interne hulpverlening is georganiseerd en wat er moet gebeuren als er een incident is.

Tijdelijk gebruik

Wilt u een gebouw tijdelijk voor iets anders gebruiken? Wilt u bijvoorbeeld een receptie houden in een werkplaats, een feest organiseren in een gymzaal of een tent tegen een gebouw plaatsen? Dan moeten de veiligheidsmaatregelen ook zijn afgestemd op dit tijdelijke gebruik. Het kan ook nodig zijn om extra maatregelen te treffen, zoals het inhuren van een brandwacht. Stem dit altijd af met de gemeente en/of Veiligheidsregio Groningen.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie