Skip to content

Brandveiligheid van een zorgwoning

Voor zorgwoningen gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften. Bijvoorbeeld een verzorgingstehuis, aanleunwoning, zorgboerderij of een mantelzorgwoning.

Goede bereikbaarheid

Zorg ervoor dat de zorgwoning goed bereikbaar is. Ook voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om te vluchten bij een noodsituatie. Het duurt altijd even voordat de brandweer er is. Het is dus belangrijk dat de bewoners al in veiligheid zijn op het moment dat de brandweer aankomt.

Brandmeld- of ontruimingsinstallatie

U hebt rookmelders óf een brandmeldinstallatie nodig. Dit hangt af van het aantal bewoners en het type zorg dat u biedt. In het Bouwbesluit leest u wat voor u van toepassing is.

Meldingsplicht

Heeft u in de zorgwoning gedeelde voorzieningen, zoals een badkamer of een keuken, en tenminste vijf kamers voor bewoners? Dan bent u verplicht om dit te melden bij uw gemeente. Dit heet meldingsplicht. Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van deze melding regelmatig bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact met ons op: mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie

Meer informatie over brandveiligheid