Skip to content

Brandveiligheid bij nieuwbouw, bestaande bouw en (ver)bouw

Laat je een huis bouwen, ga je je huis verbouwen of heb je een eigen huis? Hiervoor zijn speciale brandveiligheidsvoorschriften.

Brandveiligheid bij nieuwbouw

Nieuwbouwvoorschriften gelden voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften zijn belangrijk als u een aanvraag voor een vergunning doet bij de gemeente. In deze aanvraag moet je uitleggen op welke manier je aan de nieuwbouwvoorschriften op het gebied van brandveiligheid voldoet.

Brandveiligheid bij verbouw

Verbouwvoorschriften zijn van toepassing op het ‘geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk’. Die definitie is ruim. Bij geheel vernieuwen kan worden gedacht aan de situatie dat een gebouw tot op de fundering wordt gesloopt en het gebouw daarna op dezelfde fundering wordt herbouwd. Overigens kent het Bouwbesluit maar voor een aantal specifieke onderwerpen verbouwvoorschriften. Voor de overige onderwerpen gelden nieuwbouwvoorschriften ook voor verbouwsituaties.

Brandveiligheid bij bestaande bouw

Voor bestaande situaties zijn de voorschriften voor bestaande bouw van toepassing. Dit is het minimale niveau waar een gebouw voor een bepaalde functie te allen tijde aan moet voldoen. Een gebouw dat niet aan dit niveau voldoet, moet worden verbeterd of moet voor die functie worden gesloten. Ook voor brandveiligheid worden de voorschriften voor bestaande bouw gezien als de ondergrens voor brandveiligheid.

Door middel van gelijkwaardigheden (een gelijkwaardige oplossing op een voorschrift vanuit het Bouwbesluit) kan gemotiveerd worden afgeweken van zowel de nieuwbouwvoorschriften, de verbouwvoorschriften als de voorschriften voor bestaande bouw.

Vragen?

Heb je vragen over brandveiligheid? Neem contact met ons op: info@vrgroningen.nl of 088-1625000.

Meer informatie