Skip to content

Brandveiligheid bij kamerverhuur

Verhuur je kamers? Vanaf 5 kamers per woning (inclusief een eventueel privéverblijf) is dit officieel een ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’. Hiervoor gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften.

Melding bij de gemeente

Je moet verplicht een melding brandveilig gebruik doen bij de gemeente, via www.omgevingsloket.nl. Door deze melding weten gemeente en hulpverleningsdiensten dat het om een woning met kamerverhuur gaat en kan de brandveiligheid worden gecontroleerd.

Rook- en koolmonoxidemelders

Hang rookmelders op. Die zijn verplicht in de verblijfsruimtes en vluchtroutes van de woning. Bij voorkeur zijn de rookmelders onderling gekoppeld. Hang ook koolmonoxidemelders bij verbrandingstoestellen. Bijvoorbeeld bij cv-ketels en kachels.

Brandblussers

Zorg voor een brandblusser in de gezamenlijke keuken en een brandblusser op iedere bouwlaag. Veiligheidsregio Groningen komt regelmatig bij u langs om de brandveiligheid te controleren.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Neem contact met ons op: info@vrgroningen.nl of 088-1625000.

Zie ook

Meer informatie