Skip to content

(Brand)veiligheid van een evenement

Gaat u een evenement organiseren? Elk evenement brengt risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat u hierop bent voorbereid. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites waarop meer informatie staat.

Evenementenvergunning/gebruiksmelding

Als u een evenement organiseert moet u in de meeste gevallen een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente. Zo kan de gemeente beoordelen welke risico’s dit eventueel met zich meebrengt. Voor een klein evenement zoals een straat- of wijkfeest heeft u geen vergunning nodig, maar kunt u volstaan met een melding.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

De hulpdiensten moeten het evenement(enterrein) altijd kunnen bereiken. Houd daarbij rekening met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een minimale doorgangshoogte van 4,2 meter.

Hekwerken of andere obstakels die de doorgaande weg blokkeren moeten in geval van nood snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Aanrijd- en calamiteitenroutes moeten niet geblokkeerd worden door bezoekersstromen.

Vluchtwegen

Houd vluchtwegen vrij over de hele breedte, zodat bezoekers zonder problemen de evenementenlocatie kunnen verlaten als de situatie daarom vraagt.

Wegafsluitingen

Zorg dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over eventuele wegafsluitingen.

Bluswatervoorzieningen

Zorg dat de aanwezige brandkranen, aansluitpunten van droge blusleidingen en andere bluswatervoorzieningen altijd worden vrijgehouden. Rondom een brandkraan moet een vrije ruimte van 1 meter aanwezig zijn.

De risico’s op de locatie

U maakt met uw activiteit of evenement gebruik van een openbare ruimte. Stel uzelf de volgende vragen:

  • Hoeveel mensen kunt u kwijt en wanneer is het vol?
  • Is uw evenementenlocatie goed te bereiken?
  • Zijn er (brand)veiligheidsrisico’s voor uw omgeving/de buren?
  • Is er in de directe omgeving een evenement dat uw evenement kan beïnvloeden?
  • Organiseert u een evenement in een gebouw? Dan gelden andere regels. Neem hierover contact op met uw gemeente.

De risico’s van en voor bezoekers

Zorg dat u weet wie er op uw evenement komen en wat dan de risico’s zijn. Stel uzelf de volgende vragen:

  • Wie is de doelgroep?
  • Zijn er risico’s bij uw doelgroep? Denk bijvoorbeeld aan imago, drankgebruik, kwetsbaarheid, etc. Waar moet u rekening mee houden?
  • Maakt u gebruik van toegangskaarten of is het vrije inloop?
  • Heeft u invloed op de in- en uitstroom van bezoekers?

Mogelijke incidenten

Bedenk vooraf wat er mogelijk kan gebeuren. En wat er dan moet gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan brand, storm, massale paniek, etc.

Veiligheidsregio Groningen ondersteunt de gemeente als adviseur op de thema’s brandveiligheid (brandweer) en gezondheid (GHOR) in de beoordeling van de evenementenaanvraag. Naar aanleiding van de aanvraag en de grootte van het evenement komen we eventueel bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie