Skip to content

Brandveiligheid van een logiesgebouw

Heeft u een bedrijf met een logiesfunctie, zoals een vakantiehuisje, een hotel of een grote Bed and Breakfast? Hiervoor gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites waarop meer informatie staat.

Vergunningplicht

Kunnen er meer dan 10 personen in uw gebouw overnachten? Dan bent u verplicht om een gebruiksvergunning (Wabo-omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik) aan te vragen bij de gemeente. Dan kan via www.omgevingsloket.nl. Houd er rekening mee dat dit een uitgebreide procedure is en de doorlooptijd relatief lang is

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van de vergunning periodiek bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Brandmeldinstallatie

Voor een hotel geldt de verplichting voor een brandmeldinstallatie vanaf 250 m² of ten minste 2 bouwlagen. Voor kleinere hotels, vakantiehuisjes en een Bed and Breakfast geldt geen verplichting voor een brandmeldinstallatie. In dat geval moeten er wel gekoppelde rookmelders aanwezig zijn.

Is er geen permanent toezicht op de hotelkamers door bijvoorbeeld een bemenste receptie? En gaat het om kamers op een verdieping? Dan moet het brandalarm worden doorgestuurd naar de brandweer. 

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie