Skip to content

Brandveiligheid van een kinderopvang

Heeft u een kinderopvang*? Voor een kinderopvang gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften, naast de voorschriften die gelden voor een bedrijfsgebouw. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites waarop meer informatie staat.

Vergunningplicht

Vangt u meer dan 10 kinderen op? Dan bent u verplicht om een gebruiksvergunning (Wabo-omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik) aan te vragen bij uw gemeente. Dan kan via www.omgevingsloket.nl. Houd er rekening mee dat dit een uitgebreide procedure is en de doorlooptijd redelijk lang.

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van de vergunning periodiek bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Rookmelders of brandmeldinstallatie

Is uw kinderopvang kleiner dan 200 m²? Dan heeft u genoeg aan (gekoppelde) rookmelders. Is uw kinderopvang groter dan 200 m²? Dan moet u een brandmeldinstallatie installeren. Dit is een alarmsysteem waarmee een brand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt.

Doormelding brandweer

Heeft uw kinderopvang meer dan zes slaapplaatsen op een verdieping? Dan moet de brandmeldinstallatie ook worden gekoppeld aan de meldkamer van de brandweer. De brandweer krijgt dan automatisch een melding als er brand is.

Slaapkamers op begane grond

Zorg ervoor dat de slaapplaatsen voor de kinderen zoveel mogelijk op de begane grond zijn. Bij een incident kunnen kinderen dan sneller in veiligheid worden gebracht.

Evacuatiebedden voor ontruiming

Zorg voor evacuatiebedden. Dit zijn losstaande bedjes op wielen. In een noodsituatie kunt u hier meerdere kinderen in zetten om de ruimte zo snel mogelijk te verlaten. Houd wel rekening met de draairichting en de breedte van de deuren van de ruimte.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie

*Geen gastouderopvang of peuterspeelzaal.