Skip to content

Brandveiligheid van een gebouw voor industrie

Heeft u een bedrijfsgebouw dat bedoeld is voor industrie? Voor zo’n gebouw gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften, naast de voorschriften die gelden voor een bedrijfsgebouw. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites met meer informatie.

Melding bij de gemeente

Zijn er meer dan 50 mensen tegelijkertijd aanwezig in het gebouw? Dan moet u verplicht een melding ‘brandveilig gebruik’ doen bij uw gemeente. Dat kan via www.omgevingsloket.nl. Zo weten de gemeente en de hulpverleningsdiensten dat het gebouw een industriefunctie heeft en kunnen zij de brandveiligheid controleren.

Veiligheidsregio Groningen komt naar aanleiding van de melding periodiek bij u langs. Samen bekijken we dan of de brandveiligheid op orde is.

Brandcompartimentering

Zorg dat processen, opslaglocaties en/of gebouwen zo veel mogelijk brandwerend van elkaar zijn gescheiden. Dat heet brandcompartimentering en kunt u bereiken door te zorgen voor afstand tussen gebouwen of door een brandwerende scheiding aan te brengen. Houd daarbij ook rekening met de perceelgrens.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Heeft u een groot terrein? Zorg er dan voor dat dit terrein goed bereikbaar is voor de hulpverleningsdiensten. En houd er ook rekening mee dat er bij een groot terrein mogelijk bluswatervoorziening op het eigen terrein gerealiseerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan een brandkraan op een drinkwaterleiding, een aanvullende ringleiding voor bluswater, een geboorde put of een opstelplaats voor een brandweerauto bij open water.

Gevaarlijke stoffen

Voor de brandveiligheid rondom gevaarlijke stoffen wordt de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen gehanteerd (zie ook de link onderaan deze pagina). De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven.

Zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen aanbrengen? Laat deze dan installeren door een erkend installateur. En plaats de omvormer in een ruimte met een rookmelder of plaats een rookmelder in de ruimte waar de omvormer komt.

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie