Skip to content

Brandveiligheid van een bedrijfsgebouw voor agrarisch gebruik 

Bent u eigenaar van een bedrijfsgebouw dat bestemd is voor agrarisch gebruik, zoals een stal of een schuur? Voor deze gebouwen gelden speciale brandveiligheidsvoorschriften, naast de voorschriften die gelden voor een bedrijfsgebouw. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste tips en regels zijn. Onderaan de pagina vindt u een lijst met websites waarop meer informatie staat.

Brandwerende scheiding

Zorg ervoor dat de technische ruimte van een stal brandwerend is gescheiden van de dierverblijven, door de betreffende wanden te voorzien van brandwerend materiaal.

Bluswatervoorziening

Zorg ervoor dat de bluswatervoorziening goed bereikbaar is, zodat de brandweer direct bij het water kan. Meestal is er een bluswatervoorziening aanwezig vlakbij boerderijen, maar soms niet. Dan kunt u deze zelf realiseren. Denk aan een ondergrondse brandkraan of het drinkwaterleidingnet, een geboorde put of open water. Stem dit altijd af met Veiligheidsregio Groningen.

Bereikbaarheid

Zorg ervoor dat het terrein en de gebouwen goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen aanbrengen? Laat deze dan installeren door een erkend installateur. En plaats de omvormer in een ruimte met een rookmelder of plaats een rookmelder in de ruimte waar de omvormer komt.

Overige tips

  • Houd het terrein en de stallen schoon en opgeruimd.
  • Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit in de stal.
  • Zet tractoren en werktuigen niet in de stal.
  • Breng elektrische installaties aan op een onbrandbare ondergrond.
  • Laat elektrische installaties regelmatig keuren volgens specifieke normen (bijvoorbeeld NTA 8220 of Scope 10).

Vragen?

Heeft u vragen over brandveiligheid? Dan kunt u terecht bij de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Groningen. Mail naar info@vrgroningen.nl of bel 088-1625000.

Meer informatie