Skip to content

Stagiair Strategie & Ontwikkeling

Aanstaande collega achter een bureau. Komt bij ons werken!

De reactietermijn voor deze vacature is verlopen.

Team Strategie & Ontwikkeling (S&O) valt onder brandweerzorg, een van de vijf sectoren binnen de Veiligheidsregio Groningen. Het team werkt aan het innoveren, vernieuwen, organiseren en ontwikkelen van een toekomstbestendige brandweerzorg.

Team S&O bestaat uit een teamleider, beleidsadviseur, informatieanalist, secretariaat en zes vakspecialisten.

S&O organiseert (kennis) bijeenkomsten, doet onderzoek en ontwikkelt plannen, projecten, diensten en/of producten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen, randvoorwaarden en de mogelijkheden die er zijn. Daarnaast is S&O verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de vier kerntaken van de brandweer: incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, brandbestrijding, technische hulpverlening en waterongevallen. De teamleider is de rechterhand van de commandant en organiseert veel zaken richting de andere teamleiders en sectoren.

Stageopdracht

Onderzoek beleving van en cultuur rondom arbeidsveiligheid binnen brandweer Groningen De brandweer in Groningen heeft twee kazernes met een beroepsploeg en 37 kazernes met vrijwilligers. Van alle brandweermedewerkers wordt verwacht dat ze veilig werken, denk hierbij hoe en of je een brandend pand binnentreedt, welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet dragen
en welke blustactiek je inzet. In de praktijk zie je dat er toch niet altijd veilig wordt gewerkt. Het is daarbij niet altijd duidelijk of dit komt door gedrag & houding of door gebrek aan kennis & ervaring. De brandweer wil graag de oorzaak kennen waarom er niet altijd veilig gewerkt wordt en hier gevolg aan geven.

De opdracht is geschikt voor een derde-of vierdejaars student Toegepaste Psychologie, (Technische) bedrijfskunde of Sociologie. Het verbreden of versmallen van de opdracht om te voldoen aan de opleidingseisen is bespreekbaar.

Hoofdvraag 1

Waarom werken niet alle brandweermedewerkers (vrijwilligers en beroeps) volgens de vereiste en voorgeschreven regels en instructies voor veiligheid?

 • Hoe beleven de brandweermedewerkers het begrip veiligheid?
 • Is er een onderscheid te zien in het niet‐veilig werken tussen gedrag & houding en kennis & ervaring?
 • Is er een verschil in niet‐veilig werken te zien tussen vrijwilligers en beroeps?

Hoofdvraag 2

 • Hoe kan de brandweer ervoor zorgen dat alle brandweermedewerkers (vrijwilligers en beroeps) werken volgens de vereiste en voorgeschreven regels en instructies voor veiligheid?
 • Welke maatregelen kun je treffen? En kun je daarbij een onderscheid maken tussen de doelgroep (vrijwilligers en beroeps) en oorzaak (gedrag & houding en kennis & ervaring)?
 • Welke maatregelen zijn voor de korte en langere termijn?
 • Welke middelen en mensen heb je nodig om de maatregelen te realiseren?

Werkzaamheden

Uitwerken van de twee hoofdvragen door:

 • maken onderzoeksopzet
 • uitvoeren onderzoek (literatuur, gesprekken/interviews binnen verschillende niveaus)
 • rapporteren onderzoeksresultaten en mogelijke maatregelen

Gevraagde competenties

 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Proactief
 • Affiniteit met veiligheid
 • Sociaal en communicatief sterk
 • Communicatief vaardig (zowel mondeling als op schrift)

Ons aanbod

 • Een inhoudelijk uitdagende stageopdracht
 • Een kijkje in de wereld van de Veiligheidsregio en Brandweer
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Een stagevergoeding van € 300,- (bruto) per maand

Reageren?

Ben je enthousiast geworden over de stageopdracht en wil je graag stagelopen bij de Veiligheidsregio? Mail dan een motivatiebrief met CV naar personeel@vrgroningen.nl Geef in het onderwerp van je mail duidelijk aan dat het om de ‘stageopdracht Arbeidsveiligheid’ gaat. Graag zien we je reactie uiterlijk 16 augustus tegemoet.