Wob-verzoek

Wil je meer informatie over een besluit van Veiligheidsregio Groningen? Of over de manier waarop wij hulp hebben geboden bij een ramp? Dat kan. Daar heb je zelfs recht op door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hier lees je hoe je een Wob-verzoek indient.

Wob-verzoek alleen per brief

Iedereen mag een Wob-verzoek indienen, ook niet-Nederlanders. Wel vragen wij je om je verzoek per brief aan ons te sturen, onder je eigen naam. Let er ook op dat je voldoende postzegels op de envelop plakt. Wob-verzoeken per mail, per fax of in een envelop zonder postzegel nemen wij niet in behandeling. Dat geldt ook voor anonieme Wob-verzoeken.

Schrijf het onderwerp in je brief

Wil je boven aan je brief schrijven over welk onderwerp je vragen hebt? Voor ons is het makkelijk als je deze zin gebruikt: ‘Onderwerp: Wob-verzoek inzake [en dan hier jouw onderwerp invullen]. Bedankt alvast voor je medewerking.

Stuur je Wob-verzoek naar:

Veiligheidsregio Groningen
Team Bedrijfsjuristen
Postbus 66
9700 AB Groningen

Wanneer kun je een reactie verwachten?

Wij zullen binnen 4 weken reageren op je Wob-verzoek. In sommige situaties verlengen we de termijn. Bijvoorbeeld als het gaat om veel informatie. Graag wijzen wij je erop dat overheidsinformatie openbaar is. Dat betekent dat we onze reactie ook zullen plaatsen op onze website. Niet jouw brief, maar wel onze reactie. Iedereen kan dus lezen wat wij aan jou schrijven. Die informatie kan immers ook voor andere mensen in Groningen belangrijk zijn.

Welke wob-besluiten hebben jullie genomen?

De genomen wob-besluiten kun je hier vinden.