Skip to content

Vergaderstukken 8 december 2022


Vergadering: donderdag 8 december 2022
Tijd: 11.00 – 12.00 uur
Locatie: Oude Meldkamer, Sontweg 10 Groningen

Deze vergadering is openbaar.

Agenda

1. Opening / vaststelling agenda

2. Conceptverslag vergadering AB d.d. 28 oktober 2022

3. Mededelingen en actualiteiten

Ter besluitvorming

4. Brandweerzorg 2030

5. Kaderbrief

6. Aanwijzing coördinerend functionaris Bevolkingszorg 

Ter bespreking

7. Consultatie conceptadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

8. Rondvraag

9. Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.