Vergaderstukken Algemeen Bestuur 31 maart 2021

Dit zijn de vergaderstukken voor de bestuursvergadering van 31 maart 2021.

00 Agenda

02 Concept verslag vorige vergadering

04 Oplegnotitie AB lidmaatschap WVS

05.1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 VRG aan de colleges 3103202

07 Oplegnotitie AB concept beleidsbegroting 2022

07.1 Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG aan de colleges 31032021

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.