Skip to content

Vergaderstukken Algemeen Bestuur 24 maart 2023

Datum: 24 maart 2023
Tijd: 10:30– 12:00 uur
Locatie: VRG, Oude Meldkamer, Sontweg 10, Groningen

Agenda:

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Mededelingen en actualiteiten
 3. Conceptverslag vergadering AB d.d. 18 december 2023

  Ter besluitvorming
 4. Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2023-2026
 5. Controleplan en normenkader 2023
 6. Jaarstukken 2022
 7. Convenant MNN
 8. Ledenraadpleging principeakkoord arbeidsvoorwaarden 2023 e.v.
 9. Actualisatie begroting 2023
 10. Concept beleidsbegroting 2024
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.