Skip to content

Agenda Dagelijks Bestuur 13 oktober 2022

Vergadering: donderdag 13 oktober 2022

Tijd: 09.00 – 09.30 uur

AGENDA

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Mededelingen en actualiteiten
  a. Onderzoek BON Governance
  b. Oekraïne, Corona en overige crisiskosten en wel/niet declareren
  c. Wijzigingen gemeenschappelijke regeling impact voor VRG
 3. Conceptverslag vergadering DB d.d. 2 juni 2022
  Ter besluitvorming
 4. Voorstel tijdlijn zienswijzetraject begroting 2024
 5. P7 rapportage
 6. Planning vergaderdata 2023
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.