Skip to content

Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen

De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

Om herhaling te voorkomen, geldt vanaf vandaag 6 juli 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van Veiligheidsregio Groningen, wat concreet inhoudt alle gemeenten binnen de provincie Groningen. Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren. De politie is belast met de handhaving van dit verbod.

De publicatie is hier te vinden: https://officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-711