Skip to content

Veiligheidsregio Groningen vraagt inwoners naar risicobeleving

Een aardbeving, stroomuitval of een grote brand. Incidenten die kunnen gebeuren. Een samenleving zonder risico’s bestaat immers niet. Sterker nog, we hebben iedere dag te maken met risico’s: thuis, op het werk, tijdens het sporten of op vakantie. En als er dan onverhoopt iets gebeurt, dan ben je altijd eerst op jezelf aangewezen, voordat de hulpdiensten je te hulp schieten.

Goed voorbereid zijn en weten wat te doen verkleint de impact. Veiligheidsregio Groningen werkt daarom aan een nieuwe campagne en wil graag weten hoe Groningers risico’s ervaren en waar zij behoefte aan hebben. Daarom start deze week een onderzoek onder inwoners van de provincie Groningen. Een inwonerpanel wordt benaderd met een vragenlijst die ingaat op hoe inwoners risico’s beleven, hoe zij zich voorbereiden en wat zij hiervoor nodig hebben. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van de campagne.