Skip to content

Veiligheidsregio blijft alert in crisis asielketen

Veiligheidsregio Groningen is per 1 november 2022 afgeschaald naar GRIP 0. De noodverordening die van kracht was rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel (geactiveerd op 24 augustus 2022) wordt niet verlengd. Met deze noodverordening wilde de veiligheidsregio voorkomen dat er mensen langdurig op het voorterrein zouden verblijven, een onmenselijke situatie. Iets wat eerder wel gebeurde toen mensen meerdere nachten zonder goede voorzieningen op het gras verbleven.

Sinds 17 juni 2022 was in Groningen sprake van opschaling naar GRIP 4. De tien gemeenten en de operationele partners pakten daarmee samen de regie rond de crisis in Ter Apel. Aanleiding hiervoor was de aanhoudende toestroom van vluchtelingen naar Nederland en het gebrek aan opvangcapaciteit in het land; een landelijke crisis. Dit leidde meerdere keren tot ontoelaatbare situaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel in de gemeente Westerwolde.

De afgelopen weken is er geen ontoelaatbare overloop meer op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook is geen sprake meer van een onacceptabel onveilige en ongezonde situatie. Daarmee worden de vitale belangen van de samenleving niet langer bedreigd of aangetast.

De gebruikelijke bevoegdheden voor de lokale autoriteiten volstaan nu weer om de situatie in Ter Apel te beheersen. Eén van die bevoegdheden wordt door de burgemeester nog wel gebruikt voor het voorterrein van het aanmeldcentrum, namelijk het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Hierdoor kan men gebruik maken van de mogelijkheid tot preventief fouilleren en cameratoezicht.

De crisis in de asielketen is daarmee nog niet opgelost. Verre van. Groningen wordt nog steeds geconfronteerd met onder meer een (prognose van) hoge instroom van vluchtelingen en een onvoorspelbare doorstroom. Er is nog geen zogeheten “spreidingswet” die de verdeling van vluchtelingen over de Nederlandse gemeenten regelt. Er is nog geen geaccordeerd transitieplan. Ook zijn er nog geen andere aanmeldcentra. Daardoor blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel hoog. Onrust rond en om het aanmeldcentrum en in het dorp Ter Apel is daarmee niet verdwenen. Als de situatie daarom vraagt, kunnen we snel weer opschalen naar een passende vorm voor regionale operationele, tactische en bestuurlijke afstemming en coördinatie.