Skip to content

Statement voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Burgemeester en voorzitter Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de persconferentie van vanavond: ‘Het kabinet kondigt vanavond in een persconferentie nieuwe maatregelen aan vanwege de forse stijging van het aantal coronabesmettingen en krapte in de ziekenhuizen. Vanmorgen was er overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid. Mede op basis hiervan neemt het kabinet vanmiddag een besluit over de definitieve maatregelen.

Binnen de Veiligheidsregio is een eerste verkenning gedaan wat deze maatregelen voor ons in de provincie Groningen betekenen. Het zijn maatregelen die iedereen zwaar zullen vallen. Temeer omdat iedereen had verwacht dat we, na de massale opkomst voor de vaccinatie, het virus achter ons zouden kunnen laten. Niets blijkt minder waar.

Vanmorgen sprak ik ook met de voorzitters van het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ik maak me grote zorgen over wat ons nog te wachten staat in de komende weken als de druk op de zorg verder toeneemt. Het zorgpersoneel loopt alweer op haar tandvlees. De zorg waarvan we allemaal willen dat ze er staat als we ze zelf nodig hebben.

De grootste uitdaging voor ons allen is om dat de komende tijd voor ogen te houden. De maatregelen raken ons allemaal. Wellicht zijn ze soms niet even goed uitlegbaar als je ze naast elkaar legt. Wellicht raken de maatregelen jou harder dan je buurman of buurvrouw. Maar neem je eigen verantwoordelijkheid. Iedereen weet inmiddels wat je kunt doen om corona buiten de deur te houden. Dat is wat ons nu te doen staat.’