Skip to content

Operatie Groenling: grootschalige oefening op Chemie Park Delfzijl

Een traumaheli die een leiding met chemische stoffen raakt, een giftige chloorwolk, doden, gewonden en neervallende, brandende brokstukken. Kortom: een mooie ‘rampencocktail’. Dit was in grote lijnen het scenario van een omvangrijke oefening met de codenaam Operatie Groenling, die Veiligheidsregio Groningen vorige week donderdag uitvoerde in samenwerking met Chemie Park Delfzijl, Falck, gemeente Eemsdelta en Groningen Seaports.

Maandenlang is Richard Werkman, vakspecialist Vakbekwaamheid bij Veiligheidsregio Groningen en Officier van Dienst, samen met een collega van het Chemie Park bezig geweest met de voorbereidingen voor de oefening. ‘Eens in de zoveel jaar is het nuttig om zo’n grote oefening te doen. Zo kunnen we de samenwerking verbeteren en elkaars processen leren kennen. Naast Veiligheidsregio Groningen en de brandweer deden ook andere partners mee aan de oefening, zoals politie en ambulancezorg. Heel nuttig, want zij oefenen normaal gesproken niet zo vaak op het Chemie Park.’

Zo realistisch mogelijk

En áls er dan weer eens zo’n grote oefening op het programma staat, wordt het ook groots aangepakt. Zo was er een helikopter die in ‘brand’ stond. En om de gewonden te spelen waren er zogenaamde lotusslachtoffers: ‘professionele’ slachtoffers met wonden die net echt lijken. Richard: ‘We hebben er bewust voor gekozen om het allemaal zo realistisch mogelijk te maken, want dat komt de oefening ten goede.’ In totaal waren er rond de honderd mensen betrokken, en tientallen hulpverleningsvoertuigen.

Zeven deelscenario’s

De oefening bestond uit zeven deelscenario’s, waarbij het ongeluk met de traumaheli andere ongevallen tot gevolg had. Door de kapotte leiding ontstond een chloorwolk, waardoor een werknemer van een nabijgelegen bedrijf onwel werd. Verderop ontstond een grote brand doordat er brandende brokstukken van de heli neervielen. En bij een aangrenzend bedrijf schrok een medewerker die bezig was grote containers te verplaatsen, zo van de helikoptercrash dat hij per ongeluk een container wegduwde. Een collega raakte eronder bekneld.

Samenwerking aanscherpen

‘Een complexe situatie met een overkill aan incidenten’, omschrijft Richard de oefening. Hij is tevreden over het verloop. ‘We moeten nog goed gaan evalueren, maar wat mij betreft verliep de samenwerking in grote lijnen goed. Wel kunnen we die op sommige punten nog aanscherpen. Dat zijn mooie leerpunten die de oefening heeft opgeleverd.’

‘Een voorbeeld: het feit dat de Mobiele Commando Unit van de veiligheidsregio en het crisisteam van het Chemie Park fysiek uit elkaar stonden, zorgde voor uitdagingen in de samenwerking. Ook merkte ik dat er door leidinggevenden al snel gestuurd werd op de inhoud, terwijl het in zo’n ingewikkelde situatie beter is om te sturen op proces. Dan kun je de eenheden laten doen waarvoor ze opgeleid zijn. Verder was het voortraject dat we met alle partners hebben doorlopen, ook al heel nuttig. Daardoor hebben we al veel inzicht gekregen in elkaars processen en werkwijzen.’

Bekijk ook dit filmpje over de oefening:

Thumbnail filmpje oefening Chemie Park Delfzijl