Skip to content

Het Rode Kruis en Veiligheidsregio Groningen tekenen convenant Bevolkingszorg

Veiligheidsregio Groningen en het Rode Kruis hebben vrijdag het convenant Bevolkingszorg ondertekend. In dit convenant is vastgelegd dat het Rode Kruis ondersteuning biedt bij de evacuatie en opvang van mensen en bij de distributie van de belangrijkste levensbehoeften.

Stel, je moet je huis tijdelijk verlaten. Door een overstroming, gaslek of een andere noodsituatie. Het is goed om te weten dat de vrijwilligers van het Rode Kruis er dan zijn en opvang bieden bij een eventuele evacuatie. Deze vrijwilligers begeleiden je naar een veiligere plek, zorgen dat je warm blijft en dat je voldoende te eten en drinken hebt. Gemeenten worden daarmee ontlast en kunnen zich dan op de reguliere taken en processen blijven concentreren.

Het Rode Kruis ondersteunt de Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio’s, die bij rampen en crises als eerste verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun inwoners. Hierbij staat zelfredzaamheid centraal: slachtoffers krijgen snel de juiste informatie en ondersteuning, zodat ze zichzelf snel weer kunnen redden. Om de zelfredzaamheid te bevorderen heeft Veiligheidsregio Groningen de campagne EHBJ geïntroduceerd.

De hulpverleners van Het Rode Kruis zijn breed en flexibel inzetbaar, in kleine teams, op verschillende locaties en voor meerdere taken. Er is op de locatie altijd een teamleider aanwezig die verantwoordelijk is voor aansturing van de vrijwilligers.

De rol en betekenis van Het Rode Kruis in Groningen is evident. Niet alleen is de hulporganisatie een van de vaste crisispartners in het aardbevingsgebied. Het afgelopen jaar heeft Het Rode Kruis een onmisbare rol gespeeld in de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de opvang en verzorging van vluchtelingen, het meest zichtbaar in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel en de nachtopvanglocaties in Zuidbroek en Stadskanaal. Veiligheidsregio Groningen is blij dat de samenwerking nu is bekrachtigd in een overeenkomst.

Foto bovenaan: Het convenant werd namens Veiligheidsregio Groningen ondertekend door voorzitter Koen Schuiling in aanwezigheid van Susan van Geijn en Margriet Wolters van Het Rode Kruis en Cora-Yfke Sikkema, portefeuillehouder crisisbeheersing van het algemeen bestuur VRG.