Skip to content

Handreiking: Bouwstenen veiligheid in Omgevingswet

Verwacht wordt dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt. Dan vallen meerdere wetten en besluiten samen onder één nieuwe wet. De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Samen met Veiligheidsregio Fryslan en Veiligheidsregio Drenthe hebben we een handreiking geschreven over hoe wij de gemeenten in Noord-Nederland advies willen geven over de (fysieke) veiligheid in onze regio. We zien het als veiligheidsregio’s als een belangrijke taak om gemeenten te adviseren hierover.

Presentaties en visualisaties

Deze bestanden zijn afkomstig van het congres “Omgevingswet 3Noord” op 19 september 2019.

Presentaties:

Visualisaties: