Skip to content

Omgevingswet

Naar verwachting gaat de Omgevingswet in op 1 januari 2024. Dan vallen meerdere wetten en besluiten samen onder één nieuwe wet. De Omgevingswet richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Samen met Veiligheidsregio Fryslan en Veiligheidsregio Drenthe hebben we een handreiking geschreven over hoe wij de gemeenten in Noord-Nederland advies willen geven over de (fysieke) veiligheid in onze regio. We zien het als veiligheidsregio’s als een belangrijke taak om gemeenten te adviseren hierover.

Als er meer (nieuwe) informatie is over de Omgevingswet dan plaatsen wij dat op deze pagina.