Skip to content

Agenda Dagelijks Bestuur 9 maart 2023

Vergadering: Donderdag 9 maart 2023

Tijd: 09.00 – 10.30 uur

Locatie: VRG, Oude Meldkamer, Sontweg 10, Groningen

Agenda

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Mededelingen en actualiteiten
 3. Conceptverslag vergadering DB d.d. 26 januari 2023
  Ter besluitvorming
 4. Controleplan en normenkader 2023
 5. Jaarstukken 2022
 6. Actualisatie begroting 2023
 7. Concept beleidsbegroting 2024
 8. Convenant MkNN
 9. Financiële samenhang huisvesting
 10. Strategisch huisvestingsplan
 11. Onderzoek PVE herhuisvesting Sontweg
 12. Circulaire WVSV: verlofsparen in combinatie met FLO-overgangsrecht
  Afsluiting
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.