Skip to content

Vergaderstukken 7 juli 2022

Vergadering: donderdag 7 juli 2022

Tijd: 09.00 – 10.00 uur

Locatie: De Rietschans, Meerweg 221 te Haren.
Deze openbare vergadering wordt gestreamd.

00 Agenda
02 Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 maart 2022
04 Vaststellen Normenkader 2022 en Controleplan 2022
04a Normenkader 2022
04b Controleplan 2022
05 Zienswijzen beleidsbegroting 2023
05.1 Beleidsbegroting Veiligheidsregio Groningen 2023
05.2 VRG-Beleidsbegroting-2023-in een oogopslag.pdf
05.3 Actualisatie begroting 2022
05.4 Cebeon Uitkomsten Objectieve budgetten veiligheidsregio Groningen decembercirculaire 2021
06 ON_AB_Samenwerkingsconvenant calamiteitenzender VRG -RTV Noord
06a Samenwerkingsconvenant VRG & RTV Noord 7 juli 2022

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.