Skip to content

Vergaderstukken 25 maart 2022

Beeldmerk VRG

Vergadering: vrijdag 25 maart 2022

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Locatie: De Coendersborg aan de Coendershaag te Groningen.
Deze openbare vergadering wordt gestreamd.

00 Agenda
03 Conceptverslag algemeen bestuur
05 ON AB Jaarstukken 2021
05.1 Jaarrekening 2021
05.2 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021
05.3 Accountantsverslag 2021
06 ON AB Voorstel Haalbaarheid
06.1 Onderzoek haalbaarheid huisvesting stedelijk gebied
07 ON AB Overstromingen en klimaateffecten
07.1 Eindrapport Impactanalyse Hoogwater Groningen
07.2 Regionale Klimaatadaptatie Strategie Groningen-Noord-Drenthe
07.3 PvA Overstromingen en klimaateffecten
08 ON AB Multi-advisering evenementen
08.1 Concept Regionale leidraad multidisciplinaire proces veiligheid van publieksevenementen
09 ON AB Uitvoeringsregeling Regionaal Crisisplan
09.1 Uitvoeringsregeling Crisisplan
09.2 Storytelling Uitvoeringsregeling Crisisplan
09.3 Planning routekaart implementatie URC
10 ON AB Actualisatie begroting
10.1 Actualisatie begroting
10.2 Cebeon Uitkomsten Objectieve budgetten decembercirculaire 2021
10.3 Aanbiedingsbrief begrotingsstukken aan de colleges
11 ON AB Concept beleidsbegroting 2023
11.1 Beleidsbegroting 2023

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.