Skip to content

Vergaderstukken 2 juli 2021

Vergadering: vrijdag 2 juli 2021
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Locatie: De Coendersborg aan de Coendershaag 1 in Groningen
Deze openbare vergadering wordt gestreamd.


00 Agenda
03 Concept verslag algemeen bestuur
04 Oplegnotitie_AB_Zienswijzen beleidsbegroting 2022 en actualisatie begroting 2021
04a Oplegnotitie_AB_Nagekomen stuk stand van zaken zienswijzen begroting 2022
04.1 Beleidsbegroting 2022 Veiligheidsregio Groningen
04.2 Actualisatie begroting 2021
04.3 Uitkomsten Objectieve budgetten veiligheidsregio Groningen decembercirculaire 2020
05.1 2021-07-02 Oplegnotitie_AB_RBP Plixxent
05a 2021-03-16 RBP Plixxent scenario BLEVE opslagtank PO concept
05b 2021-03-16 RBP Plixxent scenario loodsbrand concept
05c 2021-03-16 RBP Plixxent scenario PO lekkage concept
06 Oplegnotitie_AB_JWSL Delfzijl
06a 2020-10-26 RBP JWildeman S&L DELFZIJL concept (8)
07 Oplegnotitie_AB_intrekken IBP Avebe TAK (1)
08 Oplegnotitie_AB_Aangepast Inkoop- en aanbestedingsbeleid
8vsd   Oplegnotitie Vervolgtraject strategische dossiers
08a Aangepast Inkoop- en aanbestedingsbeleid
09 Oplegnotitie_AB_taakuitbreiding ten gevolge van Omgevingswet
09a V013-2021 Brief Min BZK KH Ollongren inzake Aanbieding onderzoek meerkosten Omgevingswet
09b Rapport Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s
10 Oplegnotitie_AB_Informatieveiligheid en VRG
10a Bijlage 1 Bestuurlijke Lessen HvT
10b Bijlage 2 Checklist BIO
10c Bijlage 3 Checklist cybercrisis
11 Oplegnotitie_AB_Consequenties uitstel nieuwbouw kazernes.pdf

Toegankelijk document nodig?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk van onze site toegankelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een document nog niet goed toegankelijk is. Wil je een toegankelijke versie van deze documenten? Dan kun je deze opvragen via info@vrgroningen.nl. Geef in je mail duidelijk aan welk document je graag toegankelijk gemaakt zou willen zien. Je krijgt dan een toegankelijk document toegestuurd.