Skip to content

Toetreding lid dagelijks bestuur

Toetreding lid Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat momenteel uit:

Burgemeester:Portefeuille:
De heer Den OudstenVoorzitter VRG
De heer BeukemaCrisisbeheersing
De heer KuinBrandweer
De heer WiersmaBedrijfsvoering en meldkamerdomein

Dit betekent dat de portefeuilles voor Bevolkingszorg en GHOR vacant zijn.

Voorgesteld wordt om mevrouw Sikkema toe te laten treden tot het Dagelijks Bestuur en voor de tijdelijkheid de portefeuilles Bevolkingszorg en GHOR te laten vervullen.

Met het oog op vertrekkende leden van het Dagelijks Bestuur zal in het najaar een herverdeling van de portefeuilles plaatsvinden.

Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: In te stemmen met de toetreding van mevrouw C.Y. Sikkema tot het Dagelijks Bestuur en in te stemmen met de voorgestelde portefeuilleverdeling