Skip to content

Reactie VRG aan VB keuze scenario

Geachte heer Bruls,

Bij brief van 13 februari 2020 heeft u mij als voorzitter van Veiligheidsregio Groningen verzocht om regionaal van gedachten te wisselen over de mogelijke scenario’s van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming. U benoemde daarbij in uw brief twee scenario’s. Uw brief en bijlagen hebben wij in onze bestuursvergadering besproken.

Graag deel ik met u de insteek van Veiligheidsregio Groningen, die met name is gericht op de inhoud, ongeacht de vorm. Daarbij zijn wat ons betreft drie uitgangspunten cruciaal:

1. De veiligheidsregio’s dienen zich allemaal uit te spreken voor collectiviteit – zodat het (net als nu) mogelijk blijft om landelijke afspraken te maken.
2. De veiligheidsregio’s blijven voor wat de arbeidsvoorwaarden betreft stevig gelieerd aan de gemeenten en houden voor alle ‘algemene arbeidsvoorwaarden’ de CAO Gemeenten aan. Alleen voor de brandweer/veiligheidsregio-specifieke onderwerpen worden aanvullende afspraken gemaakt.
3. Op welke wijze het overleg met de vakbonden ook plaatsvindt (binnen of buiten de VNG); het is voor de toekomst niet nadelig om nu alvast een werkgeversorganisatie op te richten. Dit draagt bij aan de collectiviteit.

Met deze uitgangspunten centraal, onderschrijft Veiligheidsregio Groningen het advies om voor scenario 2, zoals benoemd in uw brief, te kiezen.

Graag bespreek ik in een volgend Veiligheidsberaad hoe we hier landelijk stappen in kunnen gaan nemen.

Met vriendelijke groet,

K.F. Schuiling
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen