Skip to content

Oplegnotitie_AB_kaderbrief 2022-2025

OPLEGGER AB

Agendapunt: 4.

OnderwerpKaderbrief 2022-2025
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Wiersma
SectorBedrijfsvoering
Bijlage(n)1. Kaderbrief 2022-2025
2. COT Reflectie VRG 0.9
3. AEF Quick Scan VRG bestuurlijke conferentie
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: In te stemmen met de kaderbrief 2022-2025
Toelichting voorstel

Vanuit onze planning & control cyclus dienen we voorafgaand aan het opstellen van de beleidsbegroting 2022 (inclusief meerjarenperspectief t/m 2025) de kaderbrief met de beleids- en financiële uitgangspunten te laten vaststellen door het Algemeen Bestuur. 
Met de kaderbrief geven wij de leden van het Algemeen Bestuur ons perspectief op de komende jaren. De brief bestaat uit een algemeen deel met relevante landelijke en regionale ontwikkelingen, inhoudelijke ontwikkelingen per programma en een bijbehorend financieel kader. In deze kaderbrief gaan we financieel gezien uit van de “0” lijn. Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeenten. Komende jaren zie we wel (landelijke) ontwikkelingen die een forse (financiële) impact kunnen hebben. Bij het opstellen van de beleidsbegroting 2022 zullen we deze ontwikkelingen waar mogelijk kwantificeren en/of meenemen in de risicoparagraaf. 
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
Juridisch
Financieel
Personeel
IM/ICT
Communicatie
Inkoop
Overig