Skip to content

Oplegnotitie Vergaderschema 2020

Datum vergadering:
Algemeen Bestuur 1 november 2019
Onderwerp:
Vergaderschema 2020
Agendapunt:
8
Naam Steller:
Michiel Roesink
Afdeling:
Directie

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Het vergaderschema 2020 vast te stellen.

Relatie tot eerdere besluitvorming

Jaarlijks wordt het vergaderschema voorgelegd ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur.

Communicatie

Na vaststelling door het AB wordt het vergaderschema gedeeld met alle bestuurssecretariaten.

Bijlagen

1. Vergaderschema 2020