Skip to content

Oplegnotitie AB stand van zaken WVSV

OPLEGGER AB

Agendapunt: 05

OnderwerpWerkgeversvereniging Samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV) – stand van zaken
Datum26-2-2021
PortefeuillehouderDhr. Schuiling
SectorPersoneel- en organisatieontwikkeling
Bijlage(n)
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer informatie
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:   kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s.  
Toelichting voorstel
  In voorliggende notitie wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken m.b.t. de oprichting van een werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s. In de vergadering van het AB van 26 maart 2021 wordt hierover een besluitvormende notitie aangeboden.   Landelijk gezien liggen de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio’s vast in de CAR UWO. Deze regeling wordt niet meer bijgewerkt omdat de gemeenten per 1-1-2020 over zijn gegaan op de CAO Gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft laten weten dat zij voor het jaar 2021 nog de dienstverlening richting de veiligheidsregio’s willen onderhouden. Voor de periode daarna moet een andere vorm gevonden worden omdat veiligheidsregio’s geen lid kunnen worden van de VNG, dit kunnen alleen gemeenten zijn.   Landelijk is er vervolgens gekeken welk scenario het meeste draagvlak had. Na een inventarisatie is afgesproken dat er een landelijke werkgeversvereniging wordt opgericht voor de totstandkoming van de brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden (de vereniging kan dan onderhandelen met de vakbonden, vergelijkbaar met de huidige brandweerkamer). Voor de algemene arbeidsvoorwaarden blijven de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden het uitgangspunt.   Bij brief van 5 oktober 2020 hebben wij in lijn met de voorschriften in onze Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen, de deelnemende gemeenteraden de mogelijkheid geboden om eventuele wensen of bedenkingen in te dienen aangaande het voorstel om lid te een werkgeversvereniging.   Verschillende gemeenteraden hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben (Midden-Groningen, Oldambt, Veendam, Westerwolde). We hebben twee inhoudelijke opmerkingen ontvangen. De gemeenteraad van Westerwolde wilde graag als randvoorwaarde opmerken dat de risico’s op het gebied van inkomensderving van de brandweervrijwilligers bij arbeidsongeschiktheid goed afgedekt dienen te zijn.   De gemeenteraad van Westerkwartier heeft als bedenking laten weten dat zij meer zien in de variant dat de veiligheidsregio’s zich aansluiten bij de werkgeversvereniging van andere gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (WSGO). Landelijk is niet voor die variant gekozen omdat de brandweer veel specifieke arbeidsvoorwaarden hebben (FLO-overgangsrecht, tweede loopbaan) waar specifieke kennis voor nodig is. Daarnaast is in de oriëntatiefase gebleken dat deze WSGO niet direct openstond voor het lidmaatschap van de veiligheidsregio’s (ook door de branchespecifieke arbeidsvoorwaarden).   In het Veiligheidsberaad van 14 december 2020 zijn twee notities vastgesteld over de oprichting van de werkgeversvereniging. Namelijk de uitgangspunten voor de statuten/ huishoudelijk reglement en een notitie over de hostingpartij. Het IFV is de beoogde hostingpartij en zal worden gevraagd een kwartiermaker aan te trekken.  Het doel is om in 2021 formeel de werkgeversvereniging op te richten en een ondersteuningsorganisatie in te richten.   Volgend AB ontvangt u hiervoor een voorstel.  

Afstemming/consequenties
 AfgestemdConsequenties
JuridischN.v.t.
FinancieelN.v.t.
PersoneelN.v.t.
IM/ICTN.v.t.
CommunicatieN.v.t.
InkoopN.v.t.
OverigN.v.t.