Skip to content

Oplegnotitie AB opvolging aanbevelingen inspectie JenV bluswatervoorzieningen

OnderwerpOpvolging aanbevelingen Inspectie JenV bluswatervoorziening
Datum3-7-2020
PortefeuillehouderDhr. Kuin
SectorBrandweerzorg
Bijlage(n)1. Brief Inspectie JenV d.d. 11 juni 2020 Bluswatervoorziening
2. Memo stand van zaken opvolging aanbevelingen bluswatervoorziening in regio Groningen juni 2020
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer informatie

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
1. Kennis te nemen van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid d.d. 11 juni 2020 over de opvolging van de aanbevelingen uit het Inspectierapport over bluswatervoorziening.
2. Kennis te nemen van de stand van zaken in de regio Groningen t.a.v. de opvolging van de aanbevelingen over bluswatervoorziening.

Toelichting voorstel

Bij de publicatie van het onderzoeksrapport “Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen” in april 2019 heeft de Inspectie JenV de veiligheidsregio’s en de waterbedrijven verzocht de eigen bluswatervoorziening nader in ogenschouw te nemen, daar waar nodig verbeteringen aan te brengen, en hierover schriftelijk te berichten aan JenV. In november 2019 heeft VRG het Algemeen Bestuur en vervolgens de Inspectie over de stand van zaken in de regio Groningen geïnformeerd.

In de bijgevoegde brief van 11 juni 2020 geeft de Inspectie Justitie en Veiligheid een beeld van de
bluswatervoorziening in Nederland. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie concludeert de Inspectie dat de bluswatervoorziening in alle veiligheidsregio’s zowel bestuurlijk als operationeel op de agenda staat. De helft van het aantal veiligheidsregio’s heeft de actualisatie inmiddels afgerond; de overige veiligheidsregio’s zijn hier nog mee bezig of hebben hiervoor een planning opgesteld. De Inspectie gaat ervan uit dat de veiligheidsregio’s de ingezette actualisering van de bluswatervoorziening verder voortzetten. De Inspectie zal de bluswatervoorziening in de veiligheidsregio’s kritisch blijven volgen en zo nodig opnemen in haar toezichtsactiviteiten.

In aanvulling op de brief met het landelijke beeld is de actuele stand van zaken ten aanzien van de bluswatervoorziening in de veiligheidsregio Groningen toegevoegd.