Skip to content

Oplegnotitie AB Brandweerkerndata 2019

OPLEGGER AB

Agendapunt: 14

OnderwerpBrandweerkerndata 2019
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Kuin
SectorBrandweerzorg
Bijlage(n)1. Rapport Brandweerkerndata 2019 IFV
2. Duiding cijfers VRG
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer informatie
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 
Kennis te nemen van de brandweerkerndata 2019.
Toelichting voorstel

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt het IFV gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief brandweerpersoneel, responstijden en PPMO-keuringen en maakt hiervan jaarlijks een overzicht. Het overzicht van 2019 wordt ter informatie aangeboden. Een nadere duiding van de cijfers van VRG is bijgevoegd. De cijfers geven een constant beeld weer.  De aanbieding van de brandweerkerndata aan het Algemeen Bestuur past binnen de aanbeveling van de Inspectie Justitie en Veiligheid om de bestuurlijke informatievoorziening over de opkomsttijden te verbeteren (onderzoek Inrichting repressieve brandweerzorg 2017). 
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
JuridischN.v.t.
FinancieelN.v.t.
PersoneelN.v.t.
IM/ICTN.v.t.
CommunicatieN.v.t.
InkoopN.v.t.
OverigN.v.t.