Skip to content

Oplegnotitie AB Aanwijzing penningmeester VRG

OPLEGGER AB

Agendapunt: 04

OnderwerpAanwijzing penningmeester VRG
Datum26-2-2021
PortefeuillehouderDhr. Schuiling
SectorDirectie
Bijlage(n)
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:   de heer A. van der Tuuk aan te  wijzen als penningmeester van Veiligheidsregio Groningen.  
Toelichting voorstel
  Het Algemeen Bestuur wijst conform de gemeenschappelijke regeling (artikel 11, lid 5) de penningmeester aan.  De functie van penningmeester is sinds 1-1-2021 vacant vanwege het vertrek van de heer Wiersma. Het Dagelijks Bestuur draagt de heer A. van der Tuuk, burgemeester van gemeente Westerkwartier voor.  

Afstemming/consequenties
 AfgestemdConsequenties
JuridischBenoeming is conform GR VRG.
FinancieelN.v.t.
PersoneelN.v.t.
IM/ICTN.v.t.
CommunicatieN.v.t.
InkoopN.v.t.
OverigN.v.t.