Skip to content

Brief Inspectierapport ‘Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk’

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s

i.a.a. de directeuren van de veiligheidsregio’s

bijlage: 1

Onderwerp: Inspectierapport ‘Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk’

Op zaterdagavond 15 september 2018 ontstond brand in de Sint Urbanuskerk te Amstelveen, waardoor een deel van de kerk ernstig werd beschadigd. De brand in de pas gerestaureerde kerk riep bij omwonenden en parochianen veel emoties en vragen op, met name over het feit dat het de brandweer zo veel moeite kostte om snel voldoende bluswater te krijgen.

Op verzoek van de burgemeester van Amstelveen en de commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) onderzoek gedaan naar de brandbestrijding, specifiek gericht op de bluswatervoorziening. De Inspectie heeft in beeld gebracht of daadwerkelijk sprake was van problemen met de bluswatervoorziening en wat hiervan de mogelijke oorzaken waren. De bevindingen van de Inspectie zijn neergelegd in het rapport ‘Bluswatervoorziening brand Sint-Urbanuskerk Amstelveen’, dat ik u hierbij aanbied.

Het onderzoek toont aan dat het ontbrak aan sturing en regie op de bluswatervoorziening en dat er geen borging was van de activiteiten die hiermee verband hielden. Hierdoor konden onvolkomenheden ontstaan. Om hierin verbetering aan te brengen is het nodig dat de betrokken partijen de overeenkomsten en afspraken herijken en de werkwijze in de praktijk hierop aanpassen. Hierbij is niet alleen de gemeente aan zet, maar ook de brandweer en het waterbedrijf.

De Inspectie heeft het thema bluswatervoorziening niet in andere veiligheidsregio’s onderzocht. Uit meerdere perspublicaties is in middels duidelijk geworden dat de brand in de kerk voor een aantal gemeenten aanleiding is de eigen bluswatervoorziening nader in ogenschouw te nemen. Ik doe hierbij de oproep aan u om dit eveneens t doen en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. Omdat hierbij andere waterbedrijven betrokken kunnen worden zal het rapport ook worden aangeboden aan de Vereniging van waterbedrijven in Nederland met het verzoek dit verder te verspreiden. Ik verzoek u mij hier uiterlijk 1 november 2019 schriftelijk te berichten over de uitkomsten.

J.G. Bos

Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid