Skip to content

Benoeming lid auditcommissie

Benoeming lid auditcommissie

De verordening op de auditcommissie is op 3 juli 2015 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In de verordening is opgenomen in artikel 7 lid 2 dat de leden van de auditcommissie worden aangewezen door het Algemeen Bestuur.

Door het aftreden van de heren K. Wiersma en H. Kosmeijer zijn er posities vrij in de auditcommissie. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de heer J. Velema te benoemen als lid van de auditcommissie.

De heer A.W. Hiemstra heeft zich ook beschikbaar gesteld en enkele malen geadviseerd over financiële stukken. Gezien het naderende afscheid van de heer Hiemstra als burgemeester van Appingedam lijkt het niet opportuun om hem nog formeel te benoemen in de auditcommissie. De heer Hiemstra wordt hartelijk bedankt voor zijn werkzaamheden voor de auditcommissie.

Agendapunt:
6
Naam Steller:
J. van der Meer
Afdeling:
Financiën & Control

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

De heer J. Velema te benoemen als lid van de auditcommissie.