Skip to content

Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019

Datum vergadering:
Algemeen bestuur 28 juni 2019
Onderwerp:
Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019
Samenvatting De beleidsbegroting 2020 en actualisatie van de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen heeft tot een aantal zienswijzen en opmerkingen van gemeenten geleid. Daar waar mogelijk worden de zienswijzen meegenomen in de kaderbrief 2021. De zienswijzen en opmerkingen geven geen directe aanleiding tot wijziging van de begroting. Dit betekent dat voorgesteld wordt om de begroting ongewijzigd vast te stellen.
Agendapunt:
4
Naam Steller:
J. van der Meer
Afdeling:
Financiën & Control

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

De beleidsbegroting 2020 en de actualisatie van de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen.

De beleidsbegroting 2020 en de geactualiseerde begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn begin april 2019 naar de gemeenten gestuurd, zodat deze voorgelegd konden worden aan de gemeenteraad. De zienswijzetermijn eindigde per 7 juni. De reacties van de gemeenten die na die tijd de stukken in de raad hebben behandeld zijn voor zover mogelijk meegenomen in deze notitie.

Er zijn vier gemeenten die ten tijde van het opstellen van deze notitie de begroting nog niet hebben behandeld in de gemeenteraad (Loppersum, Oldambt, Groningen en Stadskanaal).

Het overzicht van zienswijzen ziet er als volgt uit:

  • Vijf gemeenten hebben besloten geen zienswijze in te dienen: Delfzijl, Appingedam, Midden-Groningen, Pekela, Veendam;
  • Van twee gemeentes hebben de colleges aan haar raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen: Groningen en Loppersum; Dit uiteraard onder voorbehoud van definitieve besluitvorming hierover in de gemeenteraad.
  • Drie gemeenten hebben een zienswijze ingediend: Het Hogeland, Westerkwartier en Westerwolde;
  • Van twee gemeentes hebben de colleges aan haar raad voorgesteld een zienswijze in te dienen: Oldambt en Stadskanaal; Deze zienswijzen zijn uiteraard onder voorbehoud van definitieve besluitvorming hierover in de gemeenteraad.

In deze nota wordt op de ontvangen zienswijzen ingegaan, waarna wordt voorgesteld de begroting conform het ontwerp vast te stellen. Zienswijzen die na de behandeling in het Algemeen Bestuur binnenkomen en die leiden tot een wijziging in de begroting zullen worden meegenomen in de actualisatie van de begroting 2020.