Skip to content

Agenda algemeen bestuur

Vergadering: vrijdag 26 februari 2021
Tijd: 11.15 – 12.00 uur
Locatie: via Teams

Agenda

  1. Opening / vaststelling agenda
  2. Conceptverslag vergadering AB d.d. 10 december 2020 – BIJLAGE
  3. Mededelingen en actualiteiten    

Ter besluitvorming

  1. Aanwijzing penningmeester VRG – BIJLAGE

Ter informatie

  1. Stand van zaken oprichting Werkgevers Vereniging Samenwerkende veiligheidsregio’s WVSV – BIJLAGE         
  2. Rondvraag
  3. Sluiting