Skip to content

AGENDA

Algemeen bestuur
Vergadering: vrijdag 23 oktober 2020
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Provinciehuis Groningen, zaal Topweer

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 3 juli 2020 BIJLAGE
 3. Mededelingen en actualiteiten

Ter besluitvorming

 1. Normenkader 2020 en controleplan 2020 BIJLAGE
 2. Aanwijzing controller BIJLAGE
 3. Vergaderdata DB en AB 2021 BIJLAGE

Ter informatie

 1. Ontwikkeling van brandweerzorg in 2030 BIJLAGE
 2. Rapportage P8 2020 BIJLAGE
 3. Gezamenlijk rapport 112 AT IJenV IGJ BIJLAGE
 4. Aanspraken verzekering na een ongeval BIJLAGE
 5. Periodiek beeld RB en CB 2020 BIJLAGE
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

NB: De vergaderingen van het Algemeen Bestuur VRG zijn openbaar. Vanwege de coronamaatregelen zijn er echter slechts enkele plekken vrij voor publiek. U dient zich daarom aan te melden, indien u deze wilt bijwonen. Dit kan via directiesecretariaat@vrgroningen.nl, waarna u hoort of het mogelijk is om bij de vergadering te zijn of niet.
Eventueel bericht van verhindering kan doorgegeven worden aan het directiesecretariaat VRG: directiesecretariaat@vrgroningen.nl.