Skip to content

Agenda vergadering algemeen bestuur VRG 1 november 2019

Datum: vrijdag 1 november 2019

Tijd 10.30 – 12.00 uur

Locatie: brandweerkazerne Sontweg 10, Oude Meldkamer

AGENDA

  1. Opening / vaststelling agenda
  1. Presentatie Disaster Governance (Melanie Bakema)
  1. Concept verslag d.d. 28 juni 2019 (bijlage)
  1. Mededelingen en actualiteiten

a. Bestuurlijke themabijeenkomst Brandweerzorg en Omgevingswet 12-12-2019 (dhr. Kuin)

b. Informatie BOCK campagne 2019 (dhr. Kuin)

c. Situatie rondom ziekenhuizen (mw. Sikkema)

Ter besluitvorming

  1. Halfjaarsrapportage 2019 VRG (bijlage)
  1. Rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen (bijlage)

van de Inspectie Justitie en Veiligheid

  1. Invulling plaatsvervangend voorzitter VRG (bijlage)
  1. Vergaderdata bestuursvergaderingen 2020 (bijlage)

Afronding

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

Eventueel bericht van verhindering kan worden doorgegeven aan het directiesecretariaat via: directiesecretariaat@vrgroningen.nl