Skip to content

Agenda vergadering 28 juni 2019

 1. Opening / vaststelling agenda
 1. Conceptverslag d.d. 5 april 2019 BIJLAGE
 2. Mededelingen en actualiteiten
 1. Toetreding lid Dagelijks Bestuur BIJLAGE

Ter besluitvorming

 1. Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019 BIJLAGE
 1. Normenkader en Controleplan VRG 2019 BIJLAGE
 1. Benoeming leden auditcommissie BIJLAGE
 1. Mandaattabel en instelling rol controller BIJLAGE
 1. Evaluatie aardbevingsoefening 2018
 1. Proces Veiligheidsplan 2020 – 2023 BIJLAGE
 1. Algemeen deel ramp- en incidentbestrijdingsplannen BIJLAGE
 1. Herziening RBP Chemiepark Delfzijl BIJLAGE

Ter informatie

 1. Evaluatie MSC Zoe BIJLAGE
 1. Regeling budgetbeheer BIJLAGE
 1. Rondvraag
 1. Sluiting