Skip to content

Agenda Algemeen Bestuur 31 maart 2021

Algemeen bestuur 

Vergadering: woensdag 31 maart 2021
Tijd 10.15 – 11.00 uur
Locatie: Via Teams

AGENDA

1. Opening / vaststelling agenda

2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 26 februari 2021

3. Mededelingen en actualiteiten


Ter besluitvorming

4. Lidmaatschap werkgeversvereniging (WVSV)

5. Jaarstukken 2020


Ter informatie

6. Actualisatie beleidsbegroting 2021

7. Concept beleidsbegroting 2022

8. Rondvraag

9. Sluiting


Eventueel bericht van verhindering kan doorgegeven worden aan Sonja Smit, telefoonnummer 088 1624601 of via de mail: directiesecretariaat@vrgroningen.nl