Skip to content

Agenda Algemeen Bestuur 10 december 2020

Algemeen bestuur 

Vergadering: donderdag 10 december 2020

Tijd 10.30 – 12.00 uur

AGENDA

 1. Opening / vaststelling agenda
 1. Conceptverslag vergadering AB d.d. 23 oktober 2020 BIJLAGE
 1. Mededelingen en actualiteiten

Ter besluitvorming

 1. Kaderbrief 2022 – 2025 BIJLAGE
 1. Beleidsbegroting VRG 2021 en actualisatie begroting VRG 2020 BIJLAGE 
 1. Verschuiving IOV gelden naar gemeentefonds BIJLAGE
 1. Voortzetting (ver)bouw kazernes Haren en Baflo BIJLAGE
 1. Bluswatervoorziening risico acceptatie BIJLAGE
 1. Voorstel inrichting bestuur VRG vanaf 2021 NAZENDING
 1. Evaluatie Wet veiligheidsregio’s NAZENDING
 1. Rampbestrijdingsplan J. Wildeman Storages@Logistics BIJLAGE
 1. Overdracht Appartementsrecht/opheffing Stichtingsbestuur BOH MkNN BIJLAGE

Ter informatie

 1. Stand van zaken Veiligheidsplan BIJLAGE
 1. Brandweerkerndata 2019 BIJLAGE
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Eventueel bericht van verhindering kan doorgegeven worden aan Sonja Smit, 

telefoonnummer 088 1624601 of via de mail: directiesecretariaat@vrgroningen.nl