Skip to content

Agenda Algemeen Bestuur 03 juli 2020

Algemeen bestuur

Vergadering: vrijdag 3 juli 2020

Tijd 13.00 – 14.00 uur

Locatie: Paterswoldsemeer (Haren)

AGENDA

  1. Opening / vaststelling agenda
  1. Concept verslag vorige vergadering d.d. 7 mei 2020 BIJLAGE
  1. Mededelingen en actualiteiten

Ter besluitvorming

  1. Veiligheidsplan BIJLAGE
  1. Jaarstukken 2019 BIJLAGE
  1. Scenario’s toekomstige arbeidsvoorwaarden VR-en BIJLAGE

Ter informatie

  1. Inspectie J&V: Brief opvolging aanbevelingen onderzoek

Inrichting repressieve brandweerzorg BIJLAGE

Ter informatie

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

NB: De vergaderingen van het Algemeen Bestuur VRG zijn openbaar. Vanwege de coronamaatregelen zijn er echter slechts enkele plekken vrij voor publiek. U dient zich daarom aan te melden, indien u deze wilt bijwonen. Dit kan via directiesecretariaat@vrgroningen.nl, waarna u hoort of het mogelijk is om bij de vergadering te zijn of niet.