Skip to content

Agenda 7 mei

Algemeen bestuur
Vergadering:     donderdag 7 mei 2020
Tijd                  13.00 – 14.00 uur
Locatie:            Provinciehuis Groningen

AGENDA

 1. Opening / vaststelling agenda
 2. Concept verslag vorige vergadering d.d. 12 december 2019 BIJLAGE
 3. Mededelingen en actualiteiten

  Ter besluitvorming
 4. Voorziening FLO – jaarrekeningtraject 2019 BIJLAGE
 5. Advies VRG m.b.t. gasjaar 2020 – 2021 BIJLAGE
 6. Aanwijzing bedrijfsbrandweren BIJLAGE
 7. Rapport Inspectie JenV _De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag BIJLAGE

  Ter bespreking
 8. Overzicht vertraagde voortgang brandweerprojecten en ontwikkelingen mei 2020 BIJLAGE

  Ter informatie
 9. Rapporten Inspectie JenV Operat.Prest. en Kwaliteitszorg BIJLAGE
 10. Rondvraag
 11. Sluiting