Skip to content

Aanwijzingsbrief Ritzema

De heer P. Ritzema

Datum23 oktober 2020Onze referentieZ/nn/2020231020
Behandeld doorM.SwartSector/dienst  POO
Telefoon088 1624963Teamteam
E-mailMarijtje.swart@vrgroningen.nl 
    
Onderwerp  Aanwijzing controller

Geachte heer Ritzema,

Hierbij wijs ik u namens het Algemeen Bestuur per 23 oktober 2020 voor onbepaalde tijd aan als controller bij Veiligheidsregio Groningen.

Als controller adviseert u het management, directie en bestuur over tactische en/of strategische ontwikkelingen en vraagstukken op het financiële vlak. U doet dit vanuit het oogpunt van een doeltreffende en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Indien u dit noodzakelijk acht, kunt u rechtstreeks contact opnemen met leden van het algemeen bestuur over de financiële gang van zaken binnen de veiligheidsregio. De omschrijving van de rol van controller wordt bijgevoegd als bijlage 1 en is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2019.

Ik wens u veel succes met de uitoefening van deze taak.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de sector personeels- en organisatieontwikkeling van Veiligheidsregio Groningen via telefoonnummer 088 1624768

of via het mailadres personeel@vrgroningen.nl.

Hoogachtend,

het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,

namens deze,

Koen Schuiling
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen