Skip to content

Rampbestrijdingsplan Eems Energy Terminal

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft, op grond van artikel 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr), het voornemen een rampbestrijdingsplan voor Eems Energy Terminal, gevestigd aan de Synergieweg (ong.) te Eemshaven, vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop Veiligheidsregio Groningen en enkele van haar crisispartners samen met het bedrijf Eems Energy Terminal in voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op het terrein van genoemd bedrijf.

Inzage in het rampbestrijdingsplan

Het concept-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 4 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage bij: Veiligheidsregio Groningen, Sontweg 10, 9723 AT te Groningen.

Om het plan in te zien kunt u een afspraak maken door contact op te nemen met de heer J. de Boer, Adviseur Crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Groningen. Dit kan telefonisch via 088-1625000, maar ook via de e-mail: info@vrgroningen.nl (o.v.v. inzage concept rampbestrijdingsplan Eems Energy Terminal). Ook indien u vragen hebt kunt u deze via deze weg aan ons stellen.


Tijdens de genoemde periode kunt u zienswijzen indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen, t.a.v. Crisisbeheersing, Postbus 66, 9700 AB Groningen.