Skip to content

Jaarstukken 2020

Bijgaand bieden wij u ter kennisname de jaarstukken 2020 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het Algemeen Bestuur heeft op 31 maart 2021 ingestemd met de jaarstukken 2020.

De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van VRG. In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. Daarnaast wordt het weerstandsvermogen, de risico’s en de ontwikkeling van de reservepositie toegelicht. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiële resultaat per programma inclusief de bestemming van het resultaat. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

De jaarstukken zijn hier ter download beschikbaar.

De aanbiedingsbrief is hier gepubliceerd.

Toegankelijk document nodig?

Wij proberen de digitale toegankelijkheid van onze website zo groot mogelijk te maken. Zodat deze voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is. Kun je op de website iets niet lezen of zie je iets wat voor jou digitaal niet toegankelijk is, geef dit dan door via info@vrgroningen.nl of 088 162 5000.