Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 28 oktober 2022

Vergadering d.d. 28 oktober 2022

Datum/nr.: 20221028.02

Onderwerp: Concept verslag d.d. 7 juli 2022

Het Algemeen Bestuur besluit: het verslag goed te keuren en vast te stellen

Datum/nr.: 20221028.04

Onderwerp: Tijdlijn zienswijzetraject begroting 2023

Het Algemeen Bestuur besluit: 1.kennis te nemen van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) die per 1 juli 2022 ingegaan zijn en de gevolgen hiervan voor het zienswijzetraject zoals dat zal gelden vanaf het traject voor de begroting 2024; 2. in te stemmen met het advies van VRG om voor scenario 1 te kiezen voor begrotingsjaar 2024.

Datum/nr.: 20221028.05

Onderwerp: P7 rapportage

Het Algemeen Bestuur besluit: De P7 rapportage vast te stellen.

Datum/nr.: 20221028.06

Onderwerp: Vergaderplanning 2023

Het Algemeen Bestuur besluit: In te stemmen met het vergaderschema 2023